Villkor

1. Allmänt

Gåvovalet.se drivs av Awardit CLS AB (556578-1571) och dess koncernbolag (nedan benämnd "HANDLAREN", "VI" eller "OSS"). Awardit CLS AB (556578-1571) är juridiskt ansvarig för fordran mot kunden. Handlaren driver Gåvovalet.se ("SAJTEN"). På Sajten har du som företag möjlighet att köpa Gåvokortskoder kopplade till olika typer av Gåvokort. Gåvokortskoderna går att lösa in mot ett val av en Gåva i ett för Gåvokortet specifikt Gåvosortiment.

2. Avtal och beställning

Följande villkor ("VILLKOREN") gäller för alla beställningar som du som företag (nedan kallad "DU", "ARBETSGIVAREN" eller "KUNDEN") gör på Sajten. Ett avtal ingås mellan dig och Handlaren. Du kan inte ingå ett sådant avtal om du är privatperson – vi säljer enbart till företag. Genom att slutföra en beställning på Sajten innebär det att du accepterar och förstår dessa Villkor och förbinder dig att följa dem i dess helhet. Det är därför viktigt att du läser och förstår Villkoren innan du gör din beställning.

Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du vidare till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren utan varsel. Eventuella ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Sajten. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker Sajten för att få reda på eventuella ändringar av Villkoren. Den version av Villkoren som är tillgänglig på Sajten när du gör din beställning är den version som gäller för din beställning.

Ett avtal om köp där dessa Villkor gäller ingås först när vi skriftligen bekräftat din beställning och du fått e-post med vår orderbekräftelse. Vi strävar efter att du ska få orderbekräftelsen senast 1 timme efter det att vi mottagit din beställning. Du kan återkalla din beställning fram tills dess den bekräftats av oss.

3. Priser och betalning

3.1 Betalning via betalkort eller kreditkort

Vid kontant betalning med betalkort eller kreditkort, används en säker, PCI-kompatibel betalnings-gateway som tillhandahålls av DIBS. Kommunikationen med betalnings-gatewayen är krypterade med https. För att genomföra betalningen måste du fylla i ditt kortnummer, utgångsdatum och CVV/CVC-kod. Det belopp som visas i kassan på Sajten (Totalt inkl. moms) kommer att debiteras när du bekräftar din beställning i betalnings-gatewayen.

3.2 Betalning via faktura

I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi fakturabetalning för företag. När ni väljer faktura som betalsätt får ni tillgång till era gåvokort innan ni betalar. Fakturan förfaller inom 30 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift på 135 kr samt dröjsmålsränta på 2,5% per månad. För att se fullständiga villkor för Collectors faktura se länken nedan:

Allmänna villkor för faktura

3.3 Skatter och avgifter

Priser på Sajten anges i svenska kronor (SEK), norska kronor (NOK), danska kronor (DKK) eller Euro (EUR), beroende på de språk- och valutainställningar du surfar med, och exkluderar mervärdesskatt, om inget annat angivits. För alla beställningar tillkommer en fraktavgift, vilken specificeras separat från gåvokortets pris.

5. Köp av Gåvokortskod

De Gåvokortskoder du beställt tillgängliggörs på din Profilsida i direkt anslutning till att du slutfört köpet.

På Profilsidan kan du:

  • Ladda in din Gåvomottagarnas emailadresser, namn, med mera, samt ange en ev. personlig hälsning till varje Gåvokortskod.
  • Skicka ut dina Gåvokortskoder via email
  • Ladda ner dina Gåvokortskoder som en .csv-fil

5.1 Gåvokortskoden

Varje Gåvokortskod består av ett antal unika siffror och bokstäver, med vilken mottagaren kan hämta ut 1 st. valfri gåva i det till Gåvokortskoden knutna sortimentet på mingåva.gåvovalet.se.

5.2 Gåvokortskodens giltighet

Gåvokorten är giltiga 1 år från inköpsdatum. Ingen återbetalning utgår för ej utnyttjade gåvokort. 

6. Inlösen av Gåvokortskod

Gåvokortskod används för att logga in på mingåva.gåvovalet.se, där val av gåva utförs. Val av Gåva behöver inte utföras första inloggningstillfället utan kan göras när som helst under innevarande säsong t.o.m. 28/2. Val av Gåva går ej att ångra.

6.2 Transport

Vi skickar valda Gåvor löpande i takt med att beställningar kommer in.

6.2.2 Leveransförsening

Vid ev. försenad leverans, kommer vi att informera dig om detta och fortsätta att bevaka beställningen. Om den specifika produkten är tillfälligt slut, kan leveransen ta längre tid. I ett sådant fall kommer vår kundtjänst att kontakta dig för att lämna ytterligare information. Om inte annat uttryckligen avtalats och om en leverans är försenad mer än 30 arbetsdagar och det inte beror på dig som kund har du rätt att välja en annan Gåva som ersättning.

6.2.3 Spårning

När din beställning skickas från vårt lager kommer du att få ett e-postmeddelande innehållande t.ex. ett spårningsnummer så att du kan spåra din beställning.

6.2.4 Avisering

Om paketet ska hämtas ut till ett utlämningsställe ska det hämtas ut inom den tid som anges i aviseringen. Vanligtvis ska paket hämtas personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas eller mottas. Aviseringar skickas via e-post och/eller vanlig post och, om du lämnat mobilnummer, även via kostnadsfritt SMS. Endast i undantagsfall skickas aviseringar med vanlig post.

6.2.5 Outhämtade försändelser

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du på orimliga grunder vägrar ta emot försändelsen eller om du inte inom två veckor efter vårt första leveransförsök till dig accepterar leveransen eller hämtar produkten på utlämningsstället har vi (utan att det påverkar våra andra rättigheter och möjligheter) rätt att:

a) kräva dig på en avgift för rimliga lager- och fraktkostnader och eventuella andra kostnader som rimligen kan uppstå för oss för att utföra ett nytt leveransförsök;

och/eller

b) inte längre erbjuda leverans eller avhämtning av produkten och meddela dig att Gåvokortskoden inte längre är giltig. Ingen återbetalning utgår för sådana försändelser eller Gåvor.

6.3 Reklamation

Om en vara inte lever upp till förväntningarna på grund av ett fel, har du rätt att göra en anmälan inom tre år från den dag du fick Gåvan. Detta gäller ursprungliga tillverkningsdefekter eller andra defekter i Gåvan som redan belastade Gåvan vid tidpunkten för valet. Om ett problem uppstår med Gåvan, bör du kontakta kundservice inom en rimlig tid efter det att problemet visade sig eller när det blev uppenbart för dig. Reklamation inom två (2) månader från det att du upptäckte felet anses alltid ha lämnats inom rimlig tid.

6.5 Garantier

En del av våra Belöningar kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive Belöning finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garantier som lämnas av tillverkaren av en Belöning kan förlänga den period som nämns i punkt 5.3. Garantitider varierar mellan Belöningar och i förekommande fall beroende på vilken del av Belöningen som uppvisar problemet. Garanti gäller inte för fel som uppstår på grund av felaktig användning, onormal hantering eller om varan har manipulerats på något sätt.

Om du har frågor angående en produkts garantier, vänligen kontakta vår kundservice.

6.6 Transportskador

Vänligen kontakta kundservice omedelbart om produkten har skadats under transporten från lagret till dig. Vid retur av en produkt ansvarar du för eventuella skador i samband med transporten.

7. Bilder och färger

Vi ansvarar inte för slutförsäljningar av Gåvor och reserverar oss för bild- och tryckfel på Sajten, t.ex. fel i gåvobeskrivningen eller felaktig information angående lagernivåer. Vi har rätt att korrigera fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Sajten ska endast anses vara illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte att återge det exakta antalet produkter som du får eller Gåvans exakta utseende, funktion eller ursprung. Vi är inte ansvariga för någon information på Sajten från tredje part.

8. Javascript

För att använda Gåvovalet.se måste Javascript vara aktiverat i din webbläsare.

9. Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för oss och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Du kan läsa den här.

10. Kryptering

All information som överförs mellan Gåvovalet.se och din dator är krypterad med https.

11. Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser för att hjälpa besökarna att hitta mer information om specifika ämnen. Sådana webbplatser är utanför Handlarens kontroll. Handlaren tar inte ansvar för din personliga integritet eller innehållet på sådana sidor.

12. Force Majeure

Handlaren är inte ansvarig för fullgörandet av sina åtaganden på grund av omständighet utför dennes kontroll, som direkt eller indirekt, hindrar eller gör det olönsamt att producera, leverera eller frakta till dess att sådan omständighet har avlägsnats (force majeure). Sådana omständigheter ska anses omfatta strejk, transportbrist, import- och exportförbud eller andra förhållanden som ligger utanför Handlarens kontroll. Om en force majeure situation varar längre än 2 månader och din beställning inte har levererats, har både du och Handlaren rätt att annullera beställningen utan ytterligare sanktioner eller kostnader.

13. Upphovsrätt och varumärken

Vi eller våra licensgivare äger Sajten och allt dess innehåll. Informationen är bl.a. skyddad av immateriella rättigheter och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga medgivande.

14. Tillämplig lag och tvister

I händelse av tvist följer vi beslut fattade av Allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och ska avgöras av svensk domstol.


Dessa Villkor fastställdes av Awardit CLS AB 2018-11-01.